CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV
při koupi rodinného domu

Jsme na trhu 24 let, a proto jsou naše typové smlouvy osvědčené a prověřené. Jen díky typizaci smluv můžeme nabídnout největší výběr financování na trhu bydlení. Žádná jiná společnost na trhu nenabízí klientovi užívat nemovitost dříve, než uhradí celou kupní cenu domu. Proto musí být pevně dané smluvní podmínky, které dávají jistotu jak klientovi, tak i společnosti.

Typy používaných smluv

Smlouva uzavíraná v průběhu výstavby a dokončování domu
(Smlouva o budoucí kupní smlouvě)

Tato smlouva řeší všechny okolnosti realizace a převodu rodinného domu do vlastnictví klienta. Nedílnou součástí této smlouvy je popis provedení domu, specifikace domu a jeho příslušenství a koncept znění navazující kupní smlouvy. Smlouva samozřejmě obsahuje termín dokončení domu a kupní cenu.

Smlouva uzavíraná po dokončení domu
(Kupní smlouva)

Kupní smlouva se uzavírá na základě předchozí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Na základě Kupní smlouvy dochází k převodu vlastnického práva k domu (včetně příslušného pozemku) ze společnosti na klienta.

Pokud klient kupuje již dokončený dům, uzavírá přímo Kupní smlouvu, tzn. bez předchozí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Klient může v případě koupě dokončeného domu využít i notářské úschovy, kdy uhradí cenu domu na účet notáře (vyjma 1. části kupní ceny, kteoru hradí na účet společnosti). Peníze jsou pak uvolněny až po vkladu vlastnického práva ve prospěch klienta do katastru nemovitostí. S tímto postupem jsou však spojeny další náklady související s notářskou úschovou.

pozn.: Pro nemovitosti v již dříve dokončených lokalitách mohou být používány odlišné typy smluv.

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

© Copyright 2018 CENTRAL GROUP a. s.